LightarianTM - לייטריאן - תוכניות חניכה


להעצמת כח האור בחייך דרך יצירת חיבורים אנרגטיים למלאכים ומסטרים נעלים

עבודת מרכז הלייטריאן נועדה לקדם את הריפוי האישי ולהאיץ את ההתפתחות הרוחנית, הכל על מנת לתרום לתהליך הטרנספורמציה האנושית והגלובית.

מכון הלייטריאן לטרנספורמציה גלובלית ואנושית הוקם בשנת 1997 באריזונה, ארה"ב כבית ספר להעברת חניכות רוחניות עוצמתיות ויעילות אך פשוטות, היוצרות חיבור עם מישורי המלאכים והמסטרים הנעלים. חניכות אילו מתוקשרות מהרמות הרוחניות הגבוהות ביותר והוענקו לבני האדם במטרה לתמוך בטרנספורמציה הרוחנית המתרחשת בכדה"א בתקופה זו. במהלך הזמן, החיבורים האנרגטיים עם המלאכים והמסטרים הנעלים ישביחו ויאיצו את תהליכי הריפוי האישי וההתפתחות הרוחנית שלך בצורה יוצאת דופן. מורים ותלמידים ברחבי העולם תיאורו אותם כמדהימים ומשני חיים.
המרכז הישראלי ללייטריאן הוקם ב-1999 ע"י ג'ודי גרניט בחסות מכון הלייטריאן בארה"ב והוא הנציגות הרשמיות של 'מכון הלייטריאן לטרנספורמציה אנושית וגלובלית' בארץ.

תוכניות החניכה של הלייטריאן הן אמצעים יעילים ופשוטים להגברת התדר, וליצירת התפתחות רוחנית מואצת הנדרשת בזמנים אילו של שינוים בעולם בכלל ובארץ בפרט. הפצת חניכות אילו מסייעת להגברת האור ועליית התדר הרוחני בארץ.

בתקופה זו מתרחשת התעוררות עצומה במודעות האנושית בעולם כולו וחניכות הלייטריאן הן אמצעי פשוט ויעיל לסייע לכל אחד להגיע להעצמה אישית ולהיות במלוא הפוטנציאל הרוחני והאנרגטי שלו. החניכות מסייעות לנו להתקדם מהר יותר לאורך נתיבנו האישי ולהגיע למצב של לחיות מתוך האני הגבוה שלנו בגוף הפיזי (מצב של 'עליה' – ascension, במונחי הלייטריאן).תוכניות החניכה של לייטריאןכיום, קיימות 4 תוכניות לייטריאן שונות כאשר בכל חניכה, נוצר חיבור אישי ועוצמתי בין החניך לבין ישות רוחנית גבוהה אחרת היוצרת תהליכים שונים ומביאה איכויות שונות החיוניות לתהליך ההתפתחות הרוחנית.  • תוכניות החניכה של הלייטריאן הן:

  •   חמשת קרני הלייטריאן וקרן המקור

  •   חיבורי מלאכים

  •   מעגלי הטיהור (תוכנית למתקדמים)

  •   לייטריאן רייקי (תוכנית מתקדמים למסטרים ברייקי)


לפרטים - צור קשר!