LightarianTM Rays - קרני לייטריאן

קרני הלייטריאן הן סדרה של מדיטציות חניכה מודרכות המאיצות את הטרנספורמציה הרוחנית בארבעת תחומים חיוניים של העצמה, ניקוי, ריפוי, הפעלה והגשמה. בכל קרן נוצר חיבור אנרגטי קבוע בינך לבין אחד מחמשת המסטרים הנעלים המשתתפים.   

כל חניכה מפעילה תהליך אישי של עיבוד אנרגטי בצ'קרות, בגופים האנרגטיים ובגוף הפיזי היוצר טרנספורמציה רוחנית, מנטלית, רגשית ופיזית בחייך. לאחר יצירת החיבור למסטר הנעלה, הוא עובד איתך אנרגטית,  ב'רקע האתרי' שלך, על מנת לתמוך בהתפתחותך הרוחנית. לאחר קבלת החיבורים לקרניים, יתכן שתתחיל לנוע באופן מהר ויעיל יותר לאורך מסלולך הרוחני, עם יותר שמחה וחן.   

חניכה נוספת, בעלת תדר גבוה יותר הבאה אחרי החיבור לחמשת הקרניים היא החניכה לקרן המקור - חיבור לאנרגיות של המקור היקום שלנו. חמש הקרניים הראשונות מהוות 'במה אנרגטית' והן תנאי מוקדם לחיבור לקרן המקור. קרן המקור יוצרת קפיצה דרמטית לחיבור אנרגטי חדש עם רמה עוד יותר גבוהה של אנרגיות שמימיות.תפיסת מכון הלייטריאן בנושא תהליך ההתפתחות הרוחני וקרני הלייטריאן


העצמה אישית היא נקודת ההתחלה בתהליך ההתעוררות הרוחנית. ככל שאתה נקי יותר, כך תוכל להתרפא באופן יעיל יותר. ככל שתתנקה ותתרפא יותר, כך קצב ההפעלות האנרגיות האישיות גובר. כל זה מביא ליכולת להגשים כמות גדולה יותר של אור בחיי היומיום שלך.   

במשך הזמן, העבודה האנרגטית שחיבור לחמשת הקרניים מניע יוצרת תוכנית ארוכת טווח לשינוי דרמטי בחייך, כאשר חמשת המסטרים הנעלים משרתים כמדריכים רוחניים אישיים, הכל בתיאום מוחלט עם אנרגיות האני הגבוה שלך.


חמשת קרני לייטריאן


קרן ההעצמה     קרן הניקוי      קרן ההפעלה       קרן הריפוי     קרן ההגשמה    קרן המקור        
קרן ההעצמה


  
קרן ההעצמה יוצרת חיבור אנרגטי קבוע עם המסטר הנעלה מטריאה ומהווה נקודת התחלה לתהליך ההתעוררות הרוחנית. היא מקדמת אותך הלאה מהנקודה שאתה נמצא לאורך שביל ההתפתחות. היא דרישה מוקדמת לקבלת הקרניים הנוספות. קרן ההעצמה היא 'קריאת התעוררות רוחנית' דרמטית היוצרת בך גלים של האצה אנרגטית ושינוי תדר.

קרן העצמה עוזרת להבהיר את השאלה 'מי אני?' ו'למה אני כאן' בתקופה מרגשת זו של טרנספורמציה אנושית ועולמית?   לאחר קבלת החניכה לקרן ההעצמה, המסטר הנעלה מטראיה מתחיל לפעול ברקע בכל הרמות האנרגטיות שלך על מנת להאיץ את התפתחותך הרוחנית באופן המתאים לך ביותר. יופעלו חלקים רדומים של תבניות אתריות וקודים הצפונים בצ'אקרות. בטווח הארוך, קרן ההעצמה תתן לך תחושה עשירה ומלאה יותר סביב הסיבה להיותך בכדה"א בתקופה מיוחדת זו.

קרן הניקויהמסטר הנעלה האחראי לקרן הניקוי הוא אל- מוריה. החניכה לקרן זו מפעילה תהליך יוצא דופן של ניקוי המפורט בהמשך. ניקוי זה  מאפשר לכמות גדולה יותר של אנרגיות האני גבוה שלך להשתלב בשדותיך האנרגטיים  ובגופך הפיזי.   

לאחר קבלת החניכה, המסטר אל-מוריה מנהל את תהליך הניקוי והשחרור מעבר למודעות הערה שלך, בתיאום מוחלט עם האני הגבוה שלך. במשך תקופה ארוכה, הצ'אקרות והגופים ההלתיים שלך יתרחבו על מנת להכיל כמות גדולה יותר של אור. בתוך המרחב הפתוח יותר שנוצר, מתאפשר ריפוי מואץ של שדותיך האתריים וגופך הפיזי. 

קרן הניקוי פועלת בששה שלבים:
• ניקוי תוכניות נשמה מסולפות ומבנה האמונה המחוברת אליהן ואנרגיות מנטליות, רגשיות ופיזיות מסולפות. 
• שחרור של תבניות אנרגיה עובריות מולדות, ישנות ומגבילות שעדיין קיימות בשדות האנרגיה שלך.
• ניקוי 'התבניות האתרית' המאחסנת את התבניות המסולפות שיוצרות סטרס, חוסר נוחות, התשה ומחלה בגוף הפיזי. 
• שחרור היאחזויות כגון תגובות אוטומטיות, התנהגויות ממכרות, גופים אתריים מעמיסים כמו חיבורים וחוטים, קשרים סיכיים, שתלים, נספחים מגלגולים קודמים וכד'. 
• פתיחה והשבחה של חיבורך האנרגטי חזרה לאני הגבוה שלך. 
• הסרת העדשה שמעוותת את האופן בו אתה רואה את עצמך ואת חייך.   

קרן ההפעלהקרן ההפעלה מגיעה בהשראתו של המסטר הנעלה סננדה. החניכה לקרן זו מעוררת צפנים אתריים רדומים שלך ומפעילה חניכות רוחניות עוצמתיות מתמשכות הפותחות אותך לשינויים מבניים משמעותיים בשדותיך האנרגטיים. שינוים אילו מאפשרים לכמות גדולה יותר של אנרגיות אני גבוה ולהיבטים גבוהים יותר של הפוטנציאל הנעלה שלך לזרום ולהשתלב בחייך היומיומיים.   

הפעלות אילו יכולות להופיע כשינוים קוונטיים קטנים במבנה האנרגטי שלך שמטרתן לאפשר לך להכיל כמות גדולה יותר של אור, להוציא לאור את כשרונותיך או על מנת לקדם טרנספורמציות מתאימות נוספות. ביטוי אחרעשיו להיות בצורת קפיצות התקדמות רוחנית ניכרות המשנות את האנרגיות שלך באופן דרמטי ויוצרות שינוים חיוביים משמעותיים במערכות האמונה שלך, נקודת המבט שלך, בתפיסת העולם שלך ואף בתחושת האני שלך. כל זה נעשה כמובן בתיאום מלא עם האני הגבוה שלך. 

קרן הריפוימקור קרן הריפוי הוא המסטר הנעלה לחמלה. חניכה לקרן זו מתחילה תהליך עוצמתי של ריפוי עצמי הוליסטי שמחזיר אותך למצב של איזון ותיאום.

קרן הריפוי תומך בהמסה והתמרה של סטרס, חוסר נוחות, התשה ומחלה מתוך הצ'אקרות, הגופים ההלתיים ובסופו של דבר,  מתוך הגוף הפיזי. הריפוי מתרחש בכל טווח האנרגיות שלך, מגופך הפיזי ועד לרמות הגבוהות ביותר. אין כאן לוח זמנים מוגדר אלא התפתחות עדינה של תהליך ריפוי אישי מופלא המתקדם בקצב המותאם לטוב הגבוה ביותר שלך.   

מתוך הכרה בכך שכל אחד אחראי לריפוי האישי שלו, אנו עדים לכך שהתמיכה האנרגטית של המטסר הנעלה לחמלה תעצים את תהליך הריפוי האישי שלך. כמו כן, החניכה מחברת אותך לאנרגיות של איזון, חמלה, מודעות אישית מוגברת ואחריות אישית כלפי עצמך.

קרן ההגשמהקרן ההגשמה נובעת מהמסטר הנעלה סנט ג'רמן והיא מרחיבה את יכולת ההגשמה שלך בכל הרמות ופותחת אותך למשיכת שפע רוחני, מנטלי רגשי ופיזי על מנת לשרות את הייעוד הגבוה ביותר שלך.   

מה שמתגשם למעשה לאחר קבלת הקרן, שונה מאדם לאדם. עבור חלק יתכן הגשמה של שלבים נדרשים של עיבוד רוחני כגון ניקוי או ריפוי. עבור אחרים, עם הזמן עשוי להגיע שפע  המופיע ברמה הפיזי בצורת מערכות יחסים, הצלחה מקצועית ובטחון כלכלי. אחרים עשויים לחוות הגברה של כישרונותיהם הרוחניים הרדומים ועבור אחרים, אולי מדובר בהגשמת כל אילו גם יחד!   

החיבור האתרי המיוחד שנוצר בינך לבין המסטר הנעלה סנט ג'רמן יעזור לך לפעול ביתר אומץ ואותנטיות על מנת להתגבר על פחדים ולפתוח את מרחב ההגשמה. זאת במטרה לסייע לך לנוע לעבר 'תפקידך העתידי' בשרות רוחני גבוה התומך בטרנספורמציה האנושית והפלנטרית. 

קרן המקור


   
השלב הבא הוא קרן המקור, חניכה בעלת תדר גבוה יוצרת חיבור לאנרגיות מקור היקום שלנו. חמשת הקרניים מהוות 'במה אנרגטית' והן תנאי מוקדם לחיבור לקרן המקור. קרן המקור יוצרת קפיצה דרמטית לחיבור אנרגטי חדש עם רמה עוד יותר גבוהה של אנרגיות שמימיות. 

החיבור לקרן המקור: 
• יוצרת חיבור אנרגטי ייחודי עם מקור היקום הנותנת לך גישה לכל 12 איכויותיו הנשגבות ואפשרות להביא אותן לחיים וליצור        חוויה יומיומית נשגבת יותר,בתיאום עם תוכנית האני הגבוה שלך. 
• יוצרת חוויית חניכה מתקדמת המגבירה עוד את החיבור בין האני הגבוה לגוף הפיזי.12 האיכויות הנשגבות הן:יופי, חמלה, אומץ, סקרנות, דמיון, אושר, צדק, אהבה, נאמנות, עוצמה, טוהר ורצוןלפרטים - צור קשר!