LightarianTM Reiki - לייטריאן רייקי
תוכנית הלייטריאן רייקי הגיעה בהשראתו של המסטר הנעלה לחמלה ומציע לך יכולת ריפוי באנרגיית הרייקי העוצמתית והיעילה ביותר שישנה. הוא מגביר את תדר הרייקי מעבר לרייקי אוסואי וקארונה. החיבור לרייקי ייחודי ומתקדם זה ירחיב את היכולת להעביר אנרגיות ריפוי בעלות תדר גבוה  על מנת להאיץ את תהליך הריפוי האנושי, האישי והקולקטיבי.

החיבור המורחב והמעושר למסטר הנעלה לחמלה יתרום לתהליך הריפוי האישי שלך ע"י העלאת התדר האישי בהדרגה באמצעות ארבעת השלבים של תוכנית הלייטריאן רייקי.

ההשראה לפיתוח לייטריאן רייקי הגיעה בשנת 1997, דרך התחברותה של מסטר רייקי ג'נין ג'לם לאנרגיות הגבוהות של המסטר הנעלה לחמלה. מטרתו של המסטר הנעלה לחמלה היא להמריץ את ההעצמה האישית של המטפל/מורה ע"י שימוש בתהליכי חניכה וריפוי פשוטים. זאת הסיבה שאין סמלים חדשים בלייטריאן רייקי. צורת העבודה היא לסייע למטפל/מורה להתחבר לאנרגיות הגבוהות של המסטר הנעלה לחמלה דרך  כוונה ולא דרך סמלים. זה בנוסף לעוצמתו האישית ולאני הגבוה שלו. הטכניקות הפשוטות של לייטריאן רייקי מאפשרות למטפל להעביר את אנרגיות הריפוי הגבוהות ביותר למטופליו ולמורה להעביר חניכות והדרכות עוצמתיות ויעילות לחניכיו.תחומי התדר של הרייקי
המסטר הנעלה לחמלה הראה שהספקטרום של תדרי אנרגיית הרייקי מכיל 8 תחומי תדר. הלייטריאן רייקי יושב בששת תחומי התדר הגבוהים.

תחום תדר 1: רייקי אוסואי – אילו הם התדרים היסודיים של הרייקי. לאחר שאדם מקבל חניכה לרמות של רייקי אוסואי ומשתמש בהם, יתכן והוא ירגיש צורך להאיץ את התפתחותו האישית ולהעצים את אנרגיות הריפוי הזורמות דרכו.
תחום תדר 2: זהו תחום תדרי הרייקי המתקדם יותר המכיל את הרייקי קארונה ותנופת הלייטריאן (פרטים בהמשך).
תחומי התדר 3 – 8: אחרי התחום השני, ישנם עוד 6 תחומי תדר של אנרגיית רייקי גבוהה הנקראים לייטריאן רייקי המכילים את אנרגיות הריפוי העוצמתיות ביותר של המסטר הנעלה לחמלה.


4 שלבים ללימוד לייטריאן רייקי6 תחומי התדר של לייטריאן רייקי מחולקים ל-4 שלבי לימוד:

לייטריאן 1+2- הסבר של רוב עקרונות הלייטריאן רייקי וקבלת חניכה ראשונה למסטר הנעלה לחמלה.

לייטריאן 3, לייטריאן 4 ולייטריאן 5+6 – כל אחת משלושת רמות אלה מעלה עוד את תדר האנרגיה שאפשר לתעל מקשת אנרגיות הרייקי ומחברת אותך להיבטים גבוהים יותר של אנרגיות הריפוי של הלייטראין. בנוסף, בכל חניכה נוצרת קשר קבוע נוסף עם אנרגיה שמימית אחרת הבאה להעשיר את תהליך הריפוי. לכל אחת מאנרגיות/ישויות אתריות אילו איכות אנרגטית ייחודית התורמת לטיפול.

תהליך ההוראהתהליך ההוראה מורכב מלימוד אישי מתוך חוברת, מפגש עם מורה (מסטר לייטריאן) להסברים, שאלות והבהרות והעברת החניכה האנרגטית. כל שלבי הלימוד יכולים להיערך במפגש פיזי, בטלפון או באינטרנט או בשילוב של דוא"ל והעברה מרחוק.
לימוד לייטריאן רייקי 1+2 מלווה בחוברת מקיפה וחוברות משלימות קטנות יותר מלוות את הרמות הבאות.
מומלץ לחכות 30 יום בין שלב לשלב.

דרישות מוקדמות ללימוד לייטריאן רייקי:

1.   עליך להיות מסטר מטפל או מסטר מלמד ברייקי אוסואי.
2.   עליך להיות מסטר מטפל או מלמד בקארונה רייקי 1 ו-2 או לקבל חניכה מכינה של 'תנופת לייטריאן' כדי להכין אותך אנרגטית לקבלת לייטריאן רייקי 1+2.

יתרונות אישיות ומקצועיות מלימוד לייטריאן רייקי:

קבלת החניכות ללייטריאן רייקי תעמיק את הריפוי האישי ותעלה את רמת התדר של הצ'קרות והגופים ההלתיים.
• העצמה ניכרת ביכולת הטיפולית שתתבטא בהעברת אנרגיות ריפוי עוצמתיות, בעלות תדר גבוה יותר.
• יתכן ויכולות וכישורים רוחניים רדומים יתחילו להופיע (כגון יכולת קליטה על-חושית) ו'תחושת העצמי' תתרחב עקב הטרנספורמציות האנרגיות המופעלות באמצעות החניכות ללייטריאן רייקי.
• בסיום לימוד כל שלב ברמת מסטר לייטריאן רייקי, אתה מוכן אנרגטית להעביר את אותו השלב הלאה לאחרים וכמובן להשתמש באנרגיות בטיפולים.

לפרטים נוספים ולתיאום מועד לחניכה


לפרטים - צור קשר!